Vi gir tilbake

Vi tror på sosialt entrepenørskap og gir 3% av alt salg til et prosjekt du er med å stemme frem på Instagram og Facebook. 4 ganger i året annonserer vi summen dette er. Vi velger 3 kanditater som vi synes fortjener pengene, og du bestemmer hvem som mottar dem. Så følg SAMSKARA på Instagram og Facebook og vær med å bestemme du også! :-) 

 

Yoga gymbag Ahimsa